Formularze Elektroniczne

SIDAS Usługi Cyfrowe

Madkom SA

Formularze Elektroniczne ePUAP

Jesteśmy wiodącą firmą wśród dostawców tworzących e-usługi na platformie ePUAP. Nasza oferta umożliwia urzędom tworzenie formularzy elektronicznych, które spełniających ich oczekiwania oraz publikowanie ich na platformie ePUAPie oraz stronach internetowych lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Madkom SA jako jedyna firma stworzyła dla naszych Klientów oraz własne, gotowy Edytor Formularzy Elektronicznych ePUAP, który pozwala na utworzenie formularzy elektronicznych zgodnych ze stosowanymi formularzami papierowymi.

Go to Usługi Publiczne

Usługi Publiczne

Usprawniona komunikacja obywatela z urzędem, dzięki możliwości załatwienia spraw online.

Go to Integracja

Integracja

SIDAS CU jest zintegrowane systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

Go to Podpis Elektroniczny

Podpis Elektroniczny

Kompleksowo obsługuje podpisy elektroniczne w zakresie ich składania oraz weryfikacji.

Go to epuap

epuap

System współpracuje z platformą ePUAP w zakresie pobierania opisów i synchronizacji kart usług.

Cyfrowy Urząd

Madkom SA - Cyfrowy Urząd

SIDAS Cyfrowy Urząd (CU) jest kompleksową platformą internetową, która ułatwia komunikację pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego a obywatelami. Zaletą SIDAS CU nad ogólnodostępnym rozwiązaniem ePUAP jest jego stabilność oraz intuicyjna obsługa. Nasza autorska aplikacja posiada osobną część publiczną z wydzielonym obszarem dla interesantów zalogowanych oraz niezalogowanych. Za pomocą SIDAS CU obywatele mogą składać e-usługi będące odpowiednikami e-usług w ePUAP, które niosą za sobą skutek prawny w postępowaniu prowadzonym przez Jednostki Administracji Publicznej oraz odbierać korespondencję prowadzoną z urzędem. Struktura e-usług budowanych w środowisku SIDAS CU jest tożsama z usługami i formularzami ePUAP oraz zgodna z obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie e-usług w administracji publicznej. SIDAS CU jest stworzony dla wszystkich jednostek, które mają obowiązek przyjmowania wniosków drogą elektroniczną.

Madkom SA - Cyfrowy Urząd

Napisz do Nas